05. august 2020

Kas startupid otsivad raha või raha startuppe?

Tehnopol Startup Inkubaatori juhi Kadri Tammai arvamuslugu Äripäevas ja Foundme.io portaalis

Enamik startuppe ei suuda oma toodet või teenust arendada valmis vaid enda raha toel. Käibe pealt maailma vallutamine on pigem erand kui reegel. Seega on kiire kasvu tagamiseks vaja investeeringud, aga kuidas ja kust leida õiget investorit?

Kriisi puhkedes turud hetkeks justkui külmusid, kõik olid ootel, mis saama hakkab, kui kaua seisak kestab ning õhus oli selgelt rohkem küsimusi kui vastuseid. Täna on rohkem neid, kes usuvad, et teine ja võib-olla ka kolmas koroona laine küll tuleb, aga see ei halva majandust enam samaväärselt. Et aitab nii pikem aeg, mille jooksul alternatiivseid plaane teha, inimeste endi suurem valmisolek muutusteks kui ka paljude protsesside püsiv muutumine digitaalsuse suunas, kus füüsiline kohalolek ei ole enam määrava tähtsusega. Maailm on justkui oma digiarengus minimaalselt 5-7 aastat kiirkäigul edasi liikunud.

Ma usun, et see osa kriisist on meile palju head teinud. Raha vajavad startupid ja head investeerimisvõimalust otsivad investorid ei ole aga kuhugi kadunud. Mõlemad on endiselt teineteise otsingutel. Investeeringud toimuvad alati sümbioosina, startupil on vaja raha, et arendustööd lõpule viia või uutele turgudele laieneda ning professionaalsetel investoritel on alati vaja uusi kiire kasvuga ettevõtteid, kes teenivad tasa nii ebaõnnestujate kahjumi kui veel palju enamgi.

Kui ingelinvestorid, kes investeerivad eelkõige enda raha, võivad vastavalt oma tunnetusele investeeringud ka veidi pikemaks ajaks ootele panna või edasi lükata, siis fondidel on oma investeerimisstrateegia ning aastaste investeeringute maht reeglina täpselt paigas. Paljudel on ka surve teha investeeringud ära mõne-aastase ajaraami sees ning siis hakata näiteks järgmise viie kuni seitsme aasta perspektiivis nendest väljuma. Seda masinavärki pikemaks ajaks ootele panna ei ole sageli ei võimalik ega tegelikult ka vajalik. Vaja on lihtsalt muutustega kohaneda ja seda oskab startup maailm suurepäraselt.

Startup ökosüsteemi jaoks olid riigipiirid ja füüsiline paiknemine juba enne vähemolulised. Nüüd toimub ka investorite leidmine lihtsalt varasemast digitaalsemalt. Mis ei ole aga sugugi paha, sest see avardab nii mõneski mõistes oluliselt mõlema osapoole võimalusi teineteist üles leida.

Suur osa esmastest investeeringutest toimus varasemalt kodumaiste investorite, enamasti ingelinvestorite toel. Kindlasti jääb see nii veel mõneks ajaks, kuid pilt muutub ilmselt juba lähiajal oluliselt võimalusterohkemaks.

Tehnopol Startup Inkubaatori jaoks pakkus see kevad esmakordse võimaluse viia inkubatsiooniprogrammi läbi täielikult digitaalselt ning me saime hästi hakkama. See tähendab aga, et ka inkubatsiooni- ning kiirendiprogrammide osaks olevad demopäevad, kus startupid ennast investoritele esitlevad, muutuvad tulevikus vähemalt semi-digitaaseks. Juba täna tunnevad paljud välismaised investorid meie väga varajase faasi startuppide vastu tõsist huvi ning demopäev annab hea võimaluse paljudest tulevikutegijatest korraga hea ülevaade saada ning neile silm peale panna.

Nii oleme juba sellest sügisest toomas Eesti startuppidele lähemale investoreid Soomest, Rootsist, Lätist ja ka paljudest teistest riikidest. Seda kõike ikka selleks, et meie ettevõtetel tekiks investeeringu kaasamiseks veel rohkem võimalusi ning investeeringut kaasav startup leiaks ka enda jaoks võimalikult hea ja kasuliku investori. Soome ja Rootsi investorite ja tehtud investeeringute arv ning nende maht on selge põhjus, miks aktiivselt Skandinaavia poole kiigata. Üha aktiivsemalt on see huvi vastastikune.

Investori vaatest on eriliselt väärtuslik leida suure kasvupotentsiaaliga tugevad meeskonnad üles tõepoolest varajases faasis, sest nii on mõistagi suurem risk, aga ka palju suurem võimalus investeerida investori jaoks heas faasis ning headel tingimustel. Õige(d) investor(id) toovad ettevõttesse lisaks rahale kaasa ka hulga väärtuslikku kogemust, teadmisi ja eelkõige kontakte. Nüüd on see otseselt ka nende huvides, et aidata ettevõttel kiirelt kasvada, sest nii aitavad nad kasvatada ka oma tuleviku tulu. Lahendused, millest võidavad mõlemad osapooled on hea koostöö alustala ja siin on võimalik seda edukalt rakendada.

Kõik startupid, kes soovivad lähiajal hakata kaasama oma esimest investeerimisringi ning vajavad abi selleni jõudmiseks on oodatud veel viimast nädalat kandideerima Tehnopol Startup Inkubaatori septembris alustavasse järgmisesse vooru.

Share This