BSI_4Women ettevõtlusprogramm põgenikele

Osalege ettevõtlust toetavas programmis!

27.-28. augustil 2024 toimub eelinkubatsiooniprogrammettevõtlushuviga naisssoost põgenikele. Eelinkubatsiooni järgselt on võimalus kandideerida 6-kuulisesse inkubaatorprogrammi, mis algab septembris 2024.

Eelinkubatsioon

Eelinkubaatori peamine töökeel on inglise keel, kuid mentorlust on võimalik saada nii inglise kui ka vene keeles.

2-päevane eelinkubatsiooniprogramm toimub Tallinnas ja on kõigile osalejatele tasuta.

Kes peaks kandideerima?

See programm on mõeldud naissoost põgenikele ja neile naistele, kes on pidanud põgenema konfliktipiirkondadest (sõjast mõjutatud riigid, relvastatud või poliitilised konfliktid jne)

Eelinkubatsiooni programm inspireerib enda äriideed leidma või olemasolevat äri arendama ning loob head eeldused sügisel inkubatsiooniprogrammi kandideerimiseks.

Eelinkubatsiooniürituse käigus valideeritakse ideed/meeskonnad, kes võiksid jätkata inkubatsiooniprogrammis. 6-kuulisse inkubatsiooniprogrammi kandideerimine toimub eraldi.

Eelinkubatsiooniprogrammis saab osaleda kuni 30 osalejat. Kandideerimise tähtaeg on 18. august või kuni kõik 30 kohta on täidetud.

TÄPSEM INFORMATSIOON NING REGISTREERUMISVORM LEITAV INGLISKEELSELT LEHELT!


Inkubatsiooniprogramm

6-kuuline inkubatsiooniprogramm annab võimaluse arendada oma ideed/ettevõtet veelgi edasi.

Inkubatsiooniprogrammi peamine keel on inglise keel, kuid mentorlust on võimalik saada nii inglise kui ka vene keeles. 6-kuulisele programmi käigus peab osalema kord kuus näost-näkku koolitustel.


Mida oodata BSI_4Women ettevõtlusprogrammist?

Tegemist on põhjaliku programmiga, aidates jõuda ideest täiemahulise ärimudelini. Saate individuaalset mentorlust, osalete koolitustel ja saate ligipääsu rahvusvahelisele võrgustikule. Programm on kohandatud teie äriidee ainulaadsetele vajadustele, eesmärgiga tagada teie edu.

Eelinkubatsioon ja inkubatsiooniprogramm hõlmavad:

  • Kohanemist Eesti ärikeskkonnaga
  • Ärioskuste treenimist sihipäraste töötubade ja koolituste kaudu
  • Tihedat koostööd mentoriga, et arendada ja rakendada teie inkubatsiooniplaani

See on rohkem kui lihtsalt programm – me oleme pühendunud teie edule. Olenemata sellest, kas olete ideefaasis või oma äri laiendamas, toetame teie ettevõtlusteekonda.

Sul on mingeid küsimusi?

Katrin Senkevitš

Projektijuht

katrin.senkevits@tehnopol.ee

Liitu programmiga!

"*" indicates required fields

Mis on nende rollid?
Milliseid keeli te räägite?*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

"*" indicates required fields

"*" indicates required fields

"*" indicates required fields