AI kiirendi

 

Kandideeri AI kiirendisse ja saa 10 000-eurone rahasüst oma idee arendamiseks!

Tehnopol Startup Inkubaatori AI kiirendi aitab tuua turule uusi ja tugevaid tehisintellektil põhinevaid tehnoloogiaettevõtteid, kelle lahendustega viiakse väikese ja keskmise suurusega ettevõtete tootmine, protsessid või tooted uuele tasemele.

AI kiirendi läbimisele aitavad kaasa nii spetsiaalne AI fookusega koolitussari kui ka valdkonna tipptegijatest mentorid ning eksperdid, kes meeskondadega iganädalaselt töötavad. Tutvu mentoritega ai.tehnopol.ee. Kõik meeskonnad saavad kasutada ka füüsilist koostöökeskust Teadus- ja ärilinnakus Tehnopol.

Ootame 6-kuulisse AI kiirendisse Eestis registreeritud startup ettevõtteid, nii olemasolevate hargettevõtete (spin-off) tiime kui ka teadlaste ja tudengite meeskondi, kelle ideed ja lahendused kasutavad tehisintellekti ning on suunatud nii tööstuse kui ka andmeintensiivsetele ettevõtetele.

AI kiirendis osalemine on tasuta ja osalusoptsiooni ei võeta. Eelduseks on vaid eskaleeritav tehisintellektil põhinev äriidee, olemasolev prototüüp või võimekus see luua kiirendi ajal ning pühendunud ja vajalike oskustega meeskond.

AI kiirendi uude vooru võetakse vastu 10 tiimi ja iga tiim saab oma idee arendamiseks 10 000-eurose rahasüsti. Kiirendi koolitusprogramm algab aprilli teises pooles.

Kandideerimise tähtaeg on 7. aprill!

Registreeru AI kiirendisse

Registreeru AI kiirendisse!

"*" indicates required fields

Mul on koostööpartner, kellega koos piloteerimise faasis lahendust testida*
 • PAKUME SULLE
 • KEDA OOTAME LIITUMA?
 • KIIRENDI SISU

AI kiirendi aitab:

 • Kogenud mentorite käe all ja koolitusprogrammi abil kasvada tugevaks AI tehnoloogiaettevõtteks
 • Viia kokku tehisintellekti valdkonna ökosüsteemi osalised ja eksperdid
 • Jõuda kiiremini ja vähesemate katsetustega toimiva tehisintellekti põhise idee piloteerimiseni
 • Jõuda kontaktideni, kes aitavad kaasata lisakapitali kaasamisele

Ootame Sinult:

 • Eskaleeritavat AI-tehnoloogial põhinevat äriideed
 • Motiveeritud ja vajalike oskustega meeskonda
 • Ambitsiooni ja töötahet, et päriselt maailma vallutada

*Kasuks tuleb kokkulepe vähemalt ühe potentsiaalse kliendi või partneriga idee piloteerimiseks.

AI kiirendis läbitakse järgmised arendustsüklid:

 • Kliendi probleemi defineerimine ja väärtuspakkumise disain
 • Ärimudel ja tugeva meeskonna ehitamine
 • AI tehnoloogiatel põhinev tootearendus ja prototüüpide loomine
 • Intellektuaalne omand – selle kaitsmine ja kokkulepped teiste osapooltega
 • Investorvalmiduse saavutamine ja rahastusvõimaluste leidmine
 • Kliendijuhtumite valideerimine, piloteerimine ja turule sisenemise strateegia

AI KIIRENDI
6 kuud

KANDIDEERIMISE
TÄHTAEG 07.04

VÄÄRTUS­PAKKUMINE

ÄRIMUDEL

TOOTE­ARENDUS

INTELLEKTUAALNE
OMAND

INVESTOR­VALMIDUS

TURULE
SISENEMINE

LISARAHASTUSE
VÕIMALUS
(vt ai.tehnopol.ee)

Registreeru AI kiirendisse

Registreeru AI kiirendisse!

"*" indicates required fields

Mul on koostööpartner, kellega koos piloteerimise faasis lahendust testida*

AI kiirendi on üks osa Tehnopoli AI arenguprogrammist, mille eesmärk on aidata Eesti ettevõtetel kasutusele võtta tehisintellekti (AI) lahendusi, tõstes sellega nende konkurentsivõimet ja tagades Eesti majanduse kestlikkuse ka tulevikus. Tehnopol käivitab ja rahastab AI-põhiseid pilootprojekte, korraldame arendusmaratone, viime läbi 6-kuulise arengutsükliga kiirendi ja jagame kogu programmi vältel kogutud teadmisi ka teiste ettevõtetega.

AI arendusprogramm on loodud koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga KRATT-tehnoloogiate kasutuselevõtuks Eestis.

Vaata lisa kogu AI arenguprogrammi kohta ai.tehnopol.ee