Eestlaste juhitud tervisetehnoloogia idufirma vallutab Euroopat

Tehnopol Startup Inkubaatori alumni ja Connected Health klastri liige Triumf Health on viimaste nädalate jooksul jõudnud märkimisväärselt kaugele Euroopa poolt rahastatud Horisont 2020 programmides European Health Catapult ning Startup Lihthouse. Horisont 2020 on maailma suurim teadustöö- ning innovatsioonitegevust toetav programm, mis on seitsme aasta jooksul väljastanud kokku €80 miljardi väärtuses rahastust.

Ettevõtte tegevjuht Kadri Haljas esindas eelmine nädal Londonis Triumfi European Health Catapulti poolfinaalis mitmete teiste idufirmade seas digitervise valdkonnas. Kadri oli üks seitsmest, kes võitis koha Pariisis toimuvale Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) poolt korraldatavale European Health Catapultifinaali. European Health Catapulti peamine siht on tugeva äriplaaniga küpsemate idufirmade rahastamine ning ligipääsu tagamine kõrgetasemelistele ekspertidele ning investoritele.

Samal ajal saabus Triumfi terviseedenduse juht Kaari Kink Madriidist, kuhu Triumf oli kutsutud võtma vastu Euroopa TOP 20 Idufirma auhinda, mis anti välja Startup Lighthouse programmi raames. Startup Lighthouse on suunatud Euroopa idufirmadele, kelle eesmärk on välisturgudele laienemine ning selleks korraldatakse minikiirendeid erinevates Euroopa riikides. Triumfil avanes võimalus külastada Dublinit, Berliini, Madriidi kui ka Tel Avivi ning Jeruusalemma, et tutvuta sealsete turgudega. Külastuste põhjal valiti Triumf üheks Euroopa parimaks

Triumf Health arendab haigetele lastele mobiilset mängu, mis mõjub nagu digitaalne ravim. Tegemist on rahvusvahelise idufirmaga, mis paikneb nii Eestis kui ka Soomes. Lahendus on loodud teaduslikult tõestatud kliiniliste uuringute põhjal, erinedes sellega oluliselt traditsioonilistest mängudest. Lisaks kasutatakse mängus psühholoogilisi meetodeid, et hinnata laste heaolu ning aidata kaasa nii ravijälgimisele kui ka tervislikul eluviisil põhineval harjumuste tekkimisele. Mängust kogutavad andmed on kättesaadavad nii lastevanematele kui ka arstidele. interaktiivsel töölaual.

Liitu programmiga!

"*" indicates required fields

Mis on nende rollid?
Milliseid keeli te räägite?*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

"*" indicates required fields

"*" indicates required fields

"*" indicates required fields