Sügisel käivitub Läänemere riikide vaheline ekspordiprogramm

Tehnopol käivitab sügisel ekspordiprogrammi Baltic Sea Region – Go Abroad, mille eesmärk on Läänemere riikide vahelist väliskaubandust suurendada ning ekspordialast koostööd võimestada. Programmis osalevad Taani, Norra, Rootsi, Soome, Saksamaa, Poola ja Eesti ettevõtted. 

Olgugi, et 2024. aasta aprillis kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kaupade eksport 3%, ületas kaupade import ekspordi tulemuse, tehes kaubavahetuse puudujäägiks ligi 305 miljonit eurot. See tähendab, et kaubavahetuse puudujääk oli 65 miljonit eurot suurem kui eelmise aasta samal perioodil, mis on üsna tugeva languskraadiga nool diagrammil.

Rahvusvahelise kauplemise vedurit kannab jõudsalt edasi teenuste eksport, mis tegi 2023. aasta IV kvartali lõikes rekordilise tulemuse, 3,1 miljardit eurot, tähendades ligi 6% kasvu. 2024. aasta I kvartalis oli tulem küll veidi väiksem, 2,8 miljardit eurot, aga siiski silmapaistev, sest teenuste väliskaubanduse bilansi ülejääk oli 595 miljonit eurot.

2023. aasta III kvartalit võib nimetada omamoodi ajalooliseks, sest esimest korda oli Eesti teenuste eksport suurem kui siinse päritolu kaupade eksport. Põhjusi ei pea kaugelt otsima – nii sise- kui ka maksupoliitilised kõikumised ja rahvusvaheline majandustupik on jätnud kaubavahetusele oma jälje. Ebastabiilne maksukeskkond, kõrged energiahinnad, oskustööliste puudus ja nii edasi – kriise, millega ettevõtjad täna silmitsi seisavad, on siinselgi turul ülejagu palju, et riskialtilt uuele eksportturule sisenedes neid endale lisagi korjata. Või siiski.

Fookuses mikro-VKEde rahvusvahelistumine

BSR Go Abroad keskendub eelkõige mikro-ettevõtete ekspordivõimekuse tõstmisele, mis tähendab, et fookuses on kuni 10 töötajaga ettevõtted, kellel puudub või on vähene kogemus rahvusvahelises kauplemises. Selge fookuse just sellele esindusgrupile on seadnud tõdemus, et kõigest 6,3% Läänemere piirkonna mikro-VKEdest tegelevad aktiivselt oma toodete-teenuste ekspordiga. Võrdluseks võib tuua selle, et 10-49 töötajaga VKEdest ekspordivad 22,6% ning 50-250 töötajaga VKEdest 49,5% ettevõtjatest.

Olgugi, et programmi esimene fookus baseerub mikro-VKEde rahvusvahelistumisele, on kandideerima oodatud ka kuni 49 töötajaga ettevõtted, kellel on huvi alustada või laiendada eksportimist Läänemere piirkonna riikidesse.

Programmi eesmärk on võimestada piirkonna ettevõtjate piiriülest kauplemist nagu teenuste-kaupade müük, osalemine rahvusvahelistel hangetel ning välisinvesteeringute kaasamine. Izabella Steinerowska-Streb on uurinud mikro ja meedium suuruses VKEde rahvusvahelist konkurentsivõimet ning selgitanud välja, et majanduskriisides ellujäämise potentsiaal ning ettevõtjate riskide talumise võimekus on 30% suurem eksportivatel ettevõttetel. Seega rahvusvahelistumine aitab otseselt kaasa ärisektori kriisivalmiduse tagamisele ja ootamatusteks valmistumisele ning seda ajal, kus maailm on pidevas ja kiires muutumises.

Tõhus ressursi- ja protsessijuhtimine on edu võti

Rahvusvahelistumine saab alguse ettevõtte protsesside ning ressursside tõhusast juhtimisest, mis tähendab, et kindel arusaam olemasolevatest ressurssidest nii ajas, inimjõus kui ka rahas aitab disainida ekspordi teekonda kliendini ning valmistuda uuel turul eesootavateks väljakutseteks. Suurim viga, mida tehakse, on üksnes müügistrateegiatele keskendumine ja nii võib juhtuda, et ebaselge strateegilise püstituse tõttu osutub uuele turule sisenemine ettevõtja jaoks väga ressursinõudlikuks tegevuseks.

BSR Go Abroad pakub ettevõtjatele kolmel erineval tasandil ekspordialast nõustamist. Esimene faas keskendub ettevõtetele, kellel puuduvad või on minimaalsed teadmised rahvusvahelisest kauplemisest ning kes soovivad paremini mõista eksportimisega kaasnevaid riske – võimalusi, protsesside disaini ning ressursside juhtimist. Teine faas on suunatud ettevõtetele, kes soovivad mentorite abil konkreetsetele väljakutsetele lahendust leida – faas on mõeldud eelkõige ettevõtjatele, kellel on vähemalt minimaalne kogemus välisturul. Kolmas etapp on välisturgudel võrgustumine, eesmärgiga teenuste ja kaupade müük, rahvusvahelistel hangetel osalemine või välisinvesteeringute kaasamine. Programmi disain on samm-sammult kasvulava ettevõtjatele, kes soovivad juba lähiajal uutele turgudele laieneda.

Programmis osalevad riigid on Eesti ühed suurimad ekspordi sihtturud – Soome, Taani, Norra, Poola, Rootsi ja Saksamaa suunal eksporditi möödunud aasta lõikes ainuüksi 620 miljoni euro väärtuses kaupu, tuues nimetatud riigid siinsete ettevõtjate jaoks kümne tähtsama ekspordi sihtriigi nimekirja sekka.

BSR Go Abroad käivitub sügisel, kuid programmi kandideerimine on juba alanud. Kui oled huvitatud kandideerimast, loe lisainformatsiooni Tehnopoli kodulehelt ning esita oma kandideerimisavaldus esimesel võimalusel. BSR Go Abroad programm kestab november 2023 kuni oktoober 2026. Programmi eelarve on 2 998 300€ ning on rahastatud Interreg Baltic Sea Region ja Euroopa Liidu poolt.

Liitu programmiga!

"*" indicates required fields

Mis on nende rollid?
Milliseid keeli te räägite?*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

"*" indicates required fields

"*" indicates required fields

"*" indicates required fields