Tehnopol Startup Inkubaator ja Ajujaht tulevad koolitusprogrammiga kolme Eesti linna!

Eesti startup ökosüsteem on oma arengus jõudnud faasi, kus meil on küll üle 1200 tegutseva startupi, kuid valdav enamus neist on kogunenud Tallinnasse ja Harjumaale või Tartusse. Samas on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud nende inimeste arv, kes kolivad pealinnast eemale ning soovivad oma äriga alustada just teistes maakonnakeskustes.

2021. aasta II kvartalis oli Eesti keskmine palk üle 1500 euro, kuid näiteks Ida-Virumaal, Pärnumaal ja Viljandimaal on see vaid üle 1200 euro. Startup sektor, kui kõrge lisandväärtusega töökohtade looja, suudab seda lõhet vähendada, kuivõrd sektor loob võrreldes teiste ettevõtetega uusi töökohti 2,3 korda rohkem ning sektoris makstav keskmine töötasu on 1,8 korda kõrgem.

Nii on näiteks Narva, Pärnusse ja Võrru küll loodud uusi koostöötamiskeskusi, mis pakuvad ettevõtjatele vajalikke kontorilahendusi ning kogukonda, kuid startup ettevõtlusega alustamise sisulist tuge on täna regioonides siiski veel väga vähe. Seetõttu on regioonidest tulevate alustavate ettevõtjate äriline tase ja konkurentsivõime endiselt märkimisväärselt madalam ning nad ei suuda edukalt kandideerida äriideede võistlustel ega osutu valituks inkubatsiooni- või kiirendiprogrammidesse.

Regionaalse ebavõrdsuse vähendamiseks ja kohalike ideede ning alustavate ettevõtjate taseme tõstmiseks pakume välja intensiivse regionaalse bootcamp programmi. Programmi ülesehitus tuleneb pakkuja pikaaegsest sarnaste programmide elluviimise kogemusest ning regionaalsest tagasisidest.

Programm katab järgmisi teemasid: skaleeritav ärimudel, eesmärgid ja mõõdikud; meeskonna moodustamine ja juhtimine – osalused ja optsioonid; kliendi segmenteerimine ja persoona, unikaalse väärtuspakkumise kujundamine; finantsplaani koostamine ja investeeringute kaasamise eeldused; sihturu ja konkurentide analüüsimeetodid, TAM-SAM-SOM; pitchimise formaadid, skript ja esinemisõpetus.

Kokku korraldame kolm bootcamp’i – Narvas, Pärnus ja Viljandis, et saavutada maksimaalne üle-eestiline katvus. Igas bootcamp‘is osaleb ca 25 alustavat ettevõtjat. 

Kokku jõuab järgmisele arenguastmele 75 regionaalset ettevõtjat. Igast bootcamp’ist saab kuni 3 meeskonda otse edasipääsu Tallinna ja Tartu vahevoorudesse!

Registreeri end ja oma tiimiliikmed siin: www.tehnopol.ee/events/event/?id=35337-ajujaht-ja-tehnopol-kutsuvad-sind-alustav-ettevotja

Liitu programmiga!

"*" indicates required fields

"*" indicates required fields

"*" indicates required fields

"*" indicates required fields