Tule rohehäkatonile, kus luuakse andmepõhiseid kliimasõbralikke rakendusi

Eestil on ees suur üleminek energia- ja ringmajandusele, mille eesmärk on Pariisi kliimakokkuleppele toetudes vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid 2030. aastaks 13 protsenti ja suurendada ringlusse võetud materjalide kasutamist. Nende eesmärkide saavutamiseks korraldab Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) 8-10. oktoobrini koos EIT Digitali ja EIT Raw Materialsiga veebis taibutalgud DeepHack: Data-driven Energy Efficiency.

Andmete, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) kasutamine avab uusi võimalusi energia säästmiseks ning jäätmete ringlussevõtu mugavamaks ja tõhusamaks muutmiseks. Neid ressursse kasutades saab arendada energiatõhusaid ja innovaatilisi lahendusi. Andmepõhine tehnoloogiline innovatsioon mängib energiatõhusas ringmajanduses võtmerolli, näiteks võimaldab tõhusat jäätmekäitlust, suurendab ringlussevõetavate materjalide kogust ja mitmekesisust ning stimuleerib taastuvenergia kasutamist.

Online-häkatonile on oodatud eelistatult tehnoloogia- ja keskkonnaalaste huvide ja teadmistega tudengid, ettevõtted, start-upid, teadlased ja vabakutselised spetsialistid. Registreeru üksi või 2-5-liikmelise meeskonnaga hiljemalt 30. septembriks!

Häkatoni tulemus peaks olema praktiline demo või digitaalsest lahenduse prototüüp, mis aitab kaasa Eesti ja kogu maailma energiatõhususe ja tõhusa ringmajanduse eesmärkide saavutamisele. Võimalike lahenduste valdkondade hulka kuuluvad avatud ja sotsiaalsete võrgustike andmete koondamine, uute teenuste võimaldamine energia- ja tooraine kokkuhoiuks, mängude kasutamine, et motiveerida inimesi energiat säästma ja rohkem ringlusse võtma, või luua IKT -lahendusi jäätmekäitluse tõhustamiseks.

Auhinnafondis on juba 5000 eurot ning võitja pääseb edasi Prototroni võistluse 50 parima hulka.

Lisainfo ja registreerimine

FB event

Registreerumise ja idee esitamise tähtaeg on juba 30. septembril kell 23:59 (CET)