10. märts 2020

Tehnopol Startup Inkubaator tutvus Viljandis üle 100 äriideega

Tehnopol Startup Inkubaator osales möödunud nädalal Viljandi tudengite äriideede võistlusel Ideesõel, kus kahepäevase äriideede sõelumise tulemusel valiti välja kolm parimat.

Ideesõel toimus juba kuuendat aastat TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ettevõtlusõppe raames ning pakkus 2. kursuse tudengitele oma äriideede arenguks võimalust kohtuda kogenud ettevõtjatega ja ettevõtluse edendajatega, sealhulgas Tehnopoli meeskonnaga.

Kahel päeval kestnud üritusel osales üle 100 noore, kellel kõigil oli valmis mõeldud oma äriidee. Sõelumise ja mentordamise tulemusel valiti teise päeva lõpuks välja kolm parimat ideed:

  1. koht: tegusate laste erakool. Tegemist on kooliga, mis on suunatud hüperaktiivsetele (ATH) lastele, kes on aktiivsed, enesekindlad ja sihikindlad.
  2. koht: raamatusari “Minu feil”. Tegemist on podcastide sarjaga, kus sama valdkonna inimesed saavad rääkida oma läbikukkumistest. Osad on pigem lühikesed ning suunatud peamiselt Viljandi Kultuuriakadeemia kooli teemadele. Hiljem tuleksid ka raamatud, konverents jms.
  3. koht: muusikateooria netti. Tegemist on platvormiga, kuhu saab lisada muusika solfedžo ülesanded iseseisvaks harjutamiseks. Arenduse käigus tehakse leht kui ka app, mis on peamiselt suunatud lastele. Ülesannete lisajateks ja esitlejateks on muusikaõpetajad (Eestis on 91 muusikakooli).

Teaduspark Tehnopol tänab kõiki osalejaid põnevate ideede ning julge ja motiveeritud kaasamõtlemise eest!

Ideesõel 2020 toimus koostöös MTÜ Startup Viljandi ja Teaduspargiga Tehnopol. Projekti eesmärgiks oli kokku viia Viljandimaa ettevõtluse õppijad, ettevõtlusega alustada soovijad ja edumeelsed ettevõtjad.

Sündmust toetatakse Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) raames Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Share This