Womenture võimestab ja ühendab Euroopa naisasutajaid

Startup Estonia andmetel on idufirmade naisasutajate osakaal Eestis viimastel aastatel järjepidevalt kasvanud – möödunud aasta lõpu seisuga ulatus see 17 protsendini, aasta varem oli sama näitaja 16 protsenti ja aastal 2020 15 protsenti. Sealjuures on naised asutanud umbes viiendiku kõikidest Eesti iduettevõtetest. 

Numbrid lähevad paremaks, aga…

Startup Estonia poolt hallatava iduettevõtete andmebaasi andmetel tegutseb Eestis täna 1448 iduettevõtet. Neist 289 ettevõttes on vähemalt üks asutajatest naine. Naisasutajate osakaal on Eestis viimastel aastatel järjepidevalt kasvanud, ent pikk tee on veel minna. Eesti start-up-ökosüsteem on võtnud eesmärgiks soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse edendamise ning mitmed organisatsioonid, nende hulgas ka Tehnopol Startup Inkubaator, on teinud tööd, et julgustada ja toetada naisi idufirmade asutamisel. Mõned edukad Eesti naisettevõtjad idusektoris on näiteks Kristel Kruustük (Testlio), Karoli Hindriks (Jobbatical), Anna-Greta Tsahkna (Timbeter), Kaidi Ruusalep (Funderbeam), Merit Valdsalu (Single.Earth).

Naisasutajaid on kõige rohkem tervise- ja haridustehnoloogia iduettevõtetes, kus nende osakaal ulatub 30%-ni (nt Nanordica Medical, KideoCall, Migrevention, Triumf Health). Naised tegutsevad aktiivselt ka süvatehnoloogiate alal, kus asutajatest 22% on naised (nt LightCode Photonics).

Startup Estonia andmetel on Eestis naisasutajate arvu näitaja umbes sama kui mujal Euroopas. Iduettevõtlusega tegelevad pigem nooremad naised. Viimase State of European Tech raporti andmetel on alla viie-aastase kogemusega iduettevõtete asutajatest 14% naised. Kui vaadata 15+ aastase kogemusega Euroopa iduettevõtete asutajaid, siis nende seas on naisasutajate osakaal vaid 6%. Raporti andmed hõlmavad 2022. aasta jooksul rahastuse saanud iduettevõtete asutajaid.

Üheskoos paremuse suunas

Kuigi Eestis on naisasutajate arv iga aastaga tõusnud, jääb see siiski oluliselt alla meesasutajatele ja võiks kasvada kiiremini. Selleks, et idusektorisse tuleks naisasutajaid veelgi juurde, lööb Tehnopol Startup Inkubaator kaasa uues algatuses nimega Womenture. Womenture ühendab ja võimestab Euroopa naisasutajaid läbi koolituste, sündmuste ja mentorkohtumiste.

Algatuse partneriteks on neli innovatsioonikeskust: Design Terminal (Ungari), SpinLab – The HHL Accelerator (Saksamaa), DEX IC (Tšehhi) ja Tehnopol (Eesti). Womenture peamiseks eesmärgiks on julgustada naisi ettevõtlusega tegelema ja sillutada neile teed Euroopasse.

Programmi vältel pakutakse naisasutajatele erinevaid võimalusi oma ettevõtluse teekonnal järgmisele tasandile liikumiseks. Näiteks 2023. aasta oktoobris saavad kõik, kes soovivad asutada ettevõtet või arendada juba olemasolevat ettevõtet, kandideerida mentorprogrammi. Womenture’i eksperdid aitavad osalejatel ettevõtteid arendada ja annavad neile igakülgset nõu. Mentorprogrammi on oodatud osalejad üle Euroopa.

Womenture on sulle mõeldud, kui:

  • oled kaalunud ettevõtte asutamist või oled juba loonud oma idufirma ning naisena tunned, et tahaksid kuuluda ühtsesse, võimestavasse ja toetavasse üle-Euroopalisse kogukonda;
  • soovid programmi toetada innovatsiooni organisatsioonina või muu osapoolena, kes tegutseb ettevõtluse ökosüsteemis.

Vaata ka programmi kodulehte womenture.eu. Womenture projekt kestab kuni 2025. aasta jaanuarini.

Liitu programmiga!

"*" indicates required fields

Palun selgitage võimalikult detailselt, soovitatavalt eraldi välja tuua arendus- ja administratiivkulude osakaal
Kirjeldage, mis faasis on teie ettevõte (idee, tootearendus pooleli, valmistumine turule tulekuks, varajane tulu või muu).
Mul on koostööpartner, kellega koos piloteerimise faasis lahendust testida*

"*" indicates required fields

"*" indicates required fields